toppbilde

Ansatte og politikere samt samarbeidspartnere som er tilknyttet edialog24.
Når portrettikonet har farger - kan personen besvare dine henvendelser direkte. Klikk på portrettbildet
Er det grått - kan du sende e-post istedet.

Siden må oppdateres (refresh - F5)

 

 

 

 

 

 

Andresen, Inger Johanne

  http://login.edialog24.com/servlets/test?op=Kontaktbilde&stat=1&hovedid=A59&orgid=&person=O197&kompetanse=Kompetanse&eksaktkomp=F&imgurlon=/bilder/oponline.gif&imgurloff=/bilder/opoffline.gif

Publikumsleder

32161100 - 93405872

inger.johanne.andresen@hole.kommune.no

 

Biblioteket

  http://login.edialog24.com/servlets/test?op=Kontaktbilde&stat=1&hovedid=A59&orgid=&person=1969s&kompetanse=Kompetanse&eksaktkomp=F&imgurlon=/bilder/oponline.gif&imgurloff=/bilder/opoffline.gif

Bibliotek

32161133

bibliotek@hole.kommune.no

Berger, Per

  http://login.edialog24.com/servlets/test?op=Kontaktbilde&stat=1&hovedid=A59&orgid=&person=O200&kompetanse=Kompetanse&eksaktkomp=F&imgurlon=/bilder/oponline.gif&imgurloff=/bilder/opoffline.gif

Ordfører

32161100 / 41661060

ordforer@hole.kommune.no

 

Fabini, Johannes

  http://login.edialog24.com/servlets/test?op=Kontaktbilde&stat=1&hovedid=A59&orgid=&person=O211&kompetanse=Kompetanse&eksaktkomp=F&imgurlon=/bilder/oponline.gif&imgurloff=/bilder/opoffline.gif

Publikumstjenesten

32161100

johannes.fabini@hole.kommune.no

 

Hagelsteen, Marthe

  http://login.edialog24.com/servlets/test?op=Kontaktbilde&stat=1&hovedid=A59&orgid=&person=O5161&kompetanse=Kompetanse&eksaktkomp=F&imgurlon=/bilder/oponline.gif&imgurloff=/bilder/opoffline.gif

Leder Sekretariatet

32161116

marthe.hagelsteen@hole.kommune.no

 

Tangestuen, Ståle

  http://login.edialog24.com/servlets/test?op=Kontaktbilde&stat=1&hovedid=A59&orgid=&person=O2466&kompetanse=Kompetanse&eksaktkomp=F&imgurlon=/bilder/oponline.gif&imgurloff=/bilder/opoffline.gif

Rådmann

32161141 / 957 09 653

stale.tangestuen@hole.kommune.no